top of page

Najčastejšie položené otázky o výkupe nehnuteľnosti za hotovosť - Časť 2

Predaj nehnuteľnosti za hotovosť, resp. výkup nehnuteľnosti za hotovosť môže byť skvelou voľbou pre majiteľov nehnuteľností, ktorí chcú predať svoj rodinný dom, byt alebo pozemok rýchlo, bezproblémovo a bez zbytočných starostí.


Ako profesionálna spoločnosť zaoberajúca sa s výkupom nehnuteľností za hotovosť sme zostavili ďalšiu časť odpovedí na vybrané často kladené otázky o rýchlom predaji, resp. výkupu nehnuteľnosti za hotovosť.


V príspevku dostanete odpoveď na otázky ako napr.:

  1. Sú spojené akékoľvek riziká s výkupom mojej nehnuteľnosti za hotovosť?

  2. Môžem ponúknuť svoju nehnuteľnosť na výkup za hotovosť, ak mám ešte hypotéku, exekúciu alebo inú ťarchu?

  3. Môžem predať svoju nehnuteľnosť aj v prípade, keď mám dražbu?

  4. Čo sa stane, ak môj záujemca o kúpu nevie zaplatiť kúpnu cenu?

  5. Je možné dohodnúť sa na kúpnej cene pri výkupe nehnuteľnosti?

  6. Kedy sa musím vysťahovať v prípade výkupu nehnuteľnosti za hotovosť?

  7. Budem musieť pred výkupom nehnuteľnosti za hotovosť vykonať opravy alebo renováciu?

  8. Existujú nejaké poplatky alebo provízie pri výkupe nehnuteľnosti za hotovosť?

  9. Aké doklady musím predkladať pri výkupe nehnuteľnosti?

  10. Môžem využiť výkup nehnuteľnosti za hotovosť, ak je tá v dedičskom konaní alebo v exekúcii?

1. Sú spojené akékoľvek riziká s výkupom mojej nehnuteľnosti za hotovosť?


Ako pri každej transakcii s nehnuteľnosťami, aj v prípade výkupu nehnuteľnosti za hotovosť sú spojené určité riziká. Jedným z najvýznamnejších rizík je spojené s osobou, ktorej hodláte predať svoju nehnuteľnosť. Podvody s nehnuteľnosťami spôsobujú značné škody predávajúcim, avšak predchádzať takým situáciám je pomerne jednoduché.


V prípade záujmu o rýchly predaj nehnuteľnosti kontaktujte profesionálnu spoločnosť, ktorá sa zaoberá výkupom nehnuteľností za hotovosť, trvajte na tom, aby všetky dohodnuté podmienky predaja nehnuteľnosti boli obsiahnuté v zmluve, skontrolujte všetky ustanovenia zmluvy, uveďte, kto bude platiť náklady výkupu nehnuteľnosti, kedy dôjde k odovzdaniu nehnuteľnosti, akou formou bude kúpna cena vyplatená.


V prípade akýchkoľvek pochybností využite služby advokáta. Profesionálna spoločnosť má ale jasne odpovedať na všetky otázky, vysvetliť celý postup výkupu nehnuteľnosti zrozumiteľne tak, aby nedošlo ku žiadnemu nedorozumeniu.


2. Môžem ponúknuť svoju nehnuteľnosť na výkup za hotovosť, ak mám ešte hypotéku, exekúciu alebo inú ťarchu?


Áno, svoju nehnuteľnosť môžete predať prostredníctvom výkupu nehnuteľnosti za hotovosť aj keď ešte máte hypotéku, exekúciu, príp. viac exekúcií alebo inú ťarchu, napr. vecné bremeno. Treba však poznamenať, že zostatok hypotéky bude vyplatená z kúpnej ceny, ako aj prípadné exekúcie.


Všetky tieto čiastky zvyčajne priamo uhrádza spoločnosť, ktorá realizuje výkup nehnuteľnosti. Ako predávajúci teda obdržíte v čistom kúpnu cenu, z ktorej sa odrátajú dlhy a ťarchy, ktoré zaťažujú nehnuteľnosť. Výkupom nehnuteľnosti sa teda zbavíte týchto dlhov v plnej výške a dostanete kúpnu cenu takmer ihneď.


3. Môžem predať svoju nehnuteľnosť aj v prípade, keď mám dražbu?


Výkup nehnuteľnosti je možný aj v prípade, ak vám hrozí dražba, máte vytýčený dátum dražby alebo niektoré kolo dražby bolo neúspešné (t.j. nehnuteľnosť si nikto nevydražil), teda aj medzi jednotlivými kolami dražby. Výkup nehnuteľnosti počas dražobného konania má svoje špecifiká, pri ktorom je potrebné konať rýchlo kvôli krátkemu času, ktorý je v takejto situácii k dispozícii.


Výkupom nehnuteľnosti za hotovosť sa dražobné konanie zastaví a z kúpnej ceny bude uhradený dlh, kvôli ktorému sa dražba začala, ako i súvisiace náklady s dražbou. Výkup nehnuteľnosti môže byť ideálnou možnosťou pre tých, ktorí čelia dražobnému konaniu a nechcú, aby si ich nehnuteľnosť niekto vydražil za zlomok jej hodnoty.Hrozí Vám prepadnutie majetku v dražbe? | Existuje riešenie: Výkup nehnuteľnosti rýchlo a bezpečne za férovú cenu. Výkup nehnuteľnosti, výkup bytov, výkup rodinných domov.
Hrozí Vám prepadnutie majetku v dražbe? | Existuje riešenie: Výkup nehnuteľnosti rýchlo a bezpečne za férovú cenu

4. Čo sa stane, ak môj záujemca o kúpu nevie zaplatiť kúpnu cenu?


Ak ste boli dohodnutí s určitou osobou, ktorí prejavil záujem o kúpu nehnuteľnosti slovne a kupujúci zmení svoj názor o kúpe nehnuteľnosti alebo nemá k dispozícii finančné prostriedky (kúpnu cenu), celý predaj môže padnúť.


Aby ste zabránili takej situácii a predali svoju nehnuteľnosť bezpečne, je vhodné spolupracovať s profesionálnou a skúsenou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na výkup nehnuteľností za hotovosť. Výkupom nehnuteľnosti cez overenú spoločnosť budete mať istotu, že vám kúpa cena bude zaplatená včas a v plnej výške.


5. Je možné dohodnúť sa na kúpnej cene pri výkupe nehnuteľnosti?


Áno, je možné dohodnúť sa na kúpnej cene s kupujúcim aj v prípade, ak predávate svoju rodinný dom, byt či pozemok využitím výkupu nehnuteľnosti cez overenú spoločnosť. Je však dôležité mať na pamäti, že hotovostní kupujúci zvyčajne ponúkajú o niečo nižšiu cenu z dôvodu pohodlia a rýchlosti hotovostného predaja.


Treba však zdôrazniť, že výkup nehnuteľnosti za hotovosť sa zvyčajne uskutoční do niekoľkých dní alebo v závislosti od zložitosti prípadu do 2 týždňov, vďaka čomu sa predávajúci zbaví všetkých starostí súvisiacich s predajom nehnuteľnosti.


6. Kedy sa musím vysťahovať v prípade výkupu nehnuteľnosti za hotovosť?


V prípade rýchleho predaja, resp. výkupu nehnuteľnosti za hotovosť sa môžete s hotovostným kupujúcim dohodnúť na všetkých podmienkach predaja, čiže aj na presnom termíne, do kedy sa máte vysťahovať.


Termín odovzdania nehnuteľnosti môžete aj v prípade výkupu nehnuteľnosti viazať na splnenie určitej podmienky, ako napr. zaplatenie kúpnej ceny v plnej výške, deň prevodu vlastníckeho práva, ale taktiež si môžete dohodnúť skorší alebo neskorší termín odovzdania nehnuteľnosti.


7. Budem musieť pred výkupom nehnuteľnosti za hotovosť vykonať opravy alebo renováciu?


Nie, pred predajom, resp. výkupom nehnuteľnosti za hotovosť nemusíte robiť žiadne opravy ani renovácie. Profesionálne spoločnosti zaoberajúce sa s výkupom nehnuteľností za hotovosť kupujú rodinné domy a byty v akomkoľvek stave, čo vám môže ušetriť čas a peniaze na nákladné opravy. Preto sa považuje výkup nehnuteľnosti za najjednoduchší a najrýchlejší spôsob predaja nehnuteľnosti.Chcete predať nehnuteľnosť, ktorá je v zlom stave? Využite výkup nehnuteľnosti !ako stojí a leží". Výkup nehnuteľnosti, výkup bytov, výkup domov, platba ihneď.
Chcete predať nehnuteľnosť, ktorá je v zlom stave? Využite výkup nehnuteľnosti !ako stojí a leží"


8 Existujú nejaké poplatky alebo provízie pri výkupe nehnuteľnosti za hotovosť?


Jednou z výhod výkupu nehnuteľnosti za hotovosť je, že zvyčajne pre predávajúceho nevznikne povinnosť na zaplatenie poplatkov alebo provízií (napr. realitnej kancelárii, maklérovi). Hotovostný výkupca nehnuteľnosti je zvyčajne profesionálna spoločnosť, ktorá sa zaoberá výkupom nehnuteľnosti, ktorá kupuje nehnuteľnosti priamo od predávajúceho.


To znamená, že predávajúci sa môže vyhnúť všetkým poplatkom a províziám, ktoré by inak mal zaplatiť, ak by predával svoj byt, rodinný dom alebo pozemok cez realitnú kanceláriu. V prípade predaja nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu sa provízia pohybuje zvyčajne od 3 % do 7 % z predajnej ceny. Takéto náklady ale nevzniknú v prípade výkupu nehnuteľnosti za hotovosť.


Pri výkupe nehnuteľnosti za hotovosť vzniknú nasledujúce náklady: vypracovanie zmluvnej dokumentácie a návrhu na vklad, správne poplatky na katastri, overenie podpisov u notára, notárska úschova - avšak všetky tieto náklady zvyčajne uhrádza kupujúci.


9. Aké doklady musím predkladať pri výkupe nehnuteľnosti?


Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri výkupe nehnuteľnosti, budú závisieť od individuálnych okolností a špecifických požiadaviek transakcie. Spoločnosť zaoberajúca sa s výkupom nehnuteľností za hotovosť by mala zabezpečiť všetky potrebné dokumenty a písomnosti, komunikuje s úradmi, príp. exekútormi a veriteľmi na základe vami udeleného splnomocnenia, čím sa zaručí bezproblémový a hladký priebeh predaja, resp. výkupu nehnuteľnosti.


10. Môžem využiť výkup nehnuteľnosti za hotovosť, ak je tá v dedičskom konaní alebo v exekúcii?


Áno, môžete predať svoju nehnuteľnosť za hotovosť, ak je v dedičskom konaní alebo v procese exekúcie. Špecifické požiadavky a postupy sa však budú líšiť v závislosti od individuálnych okolností, preto ak plánujete predať takú nehnuteľnosť za hotovosť, kontaktujte čo najskôr profesionálnu spoločnosť, ktorá sa zaoberá výkupom nehnuteľností za hotovosť.RealitnáPomoc.sk | Kupujeme nehnuteľnosti rýchlo za hotovosť. Zavolajte ešte dnes: 0940 094 475. Výkup nehnuteľnosti, výkup bytov, výkup domov, platba ihneď
RealitnáPomoc.sk | Kupujeme nehnuteľnosti rýchlo za hotovosť. Zavolajte ešte dnes: 0940 094 475


Ako skúsená a profesionálna spoločnosť zaoberajúca sa s výkupom nehnuteľností za hotovosť chápeme obavy a riziká, ktorým čelia vlastníci nehnuteľností pri predaji svojich nehnuteľností. Preto sme odhodlaní poskytovať svojim klientom bezpečný a bezproblémový zážitok z predaja resp. výkupu nehnuteľnosti. Dodržiavaním osvedčených postupov vám môžeme pomôcť vyhnúť sa podvodom a zabezpečiť hladký a efektívny postup výkupu nehnuteľnosti za hotovosť už do pár dní.


Ponúkame bezkonkurenčné ceny za výkup nehnuteľností, pričom celú transakciu uskutočníme v priebehu niekoľkých dní. V spolupráci so skúsenými realitnými právnikmi pripravíme písomnú zmluvu, ktorá je jasná a zrozumiteľná a v ktorej sú uvedené všetky dohodnuté podmienky predaja.


Okrem toho rád odpovieme na všetky vaše otázky a poskytneme referencie od predchádzajúcich klientov. Vzhľadom na naše skúsenosti v oblasti rýchleho výkupu nehnuteľností sa môžete spoľahnúť na to, že vás prevedieme celým procesom predaja nehnuteľnosti bez akýchkoľvek rizík.


Ak teda chcete predať svoju nehnuteľnosť čo najskôr za hotovosť, neváhajte nás kontaktovať a využite našu službu výkupu nehnuteľnosti. Sme tu, aby sme vám zaistili bezpečný a bezstresový zážitok z predaja, resp. výkupu nehnuteľnosti za hotovosť. Kontaktujte nás ešte dnes a dozvite sa viac o našich službách a o tom, ako vám môžeme pomôcť v rýchlom predaji vašej nehnuteľnosti za hotovosť.


댓글


Využite nezáväznú a bezplatnú konzultáciu

+421 947 113 022
info@realo.sk

REALO | Výkup nehnuteľností, výkup bytov, výkup domov rýchlo za hotovosť
bottom of page