top of page

Dedenie - Zdedili ste nehnuteľnosť, ktorú chcete predať?

Častou životnou situáciou je, kedy RealitnaPomoc.sk môže ponúknuť výhodné a rýchle riešenie, výkup zdedenej nehnuteľnosti, ktorej novým vlastníkom sa stal sám dedič alebo ak ju nadobudli viacerí dedičia.


Častokrát sa stáva, že dedičia majú - pochopiteľne - hlboký citový vzťah k takejto nehnuteľnosti, pokiaľ tam vyrástli a prežívali detstvo, nie vždy sa im ale oplatí ponechať zdedená nehnuteľnosť. resp. ju dedičia chcú predať.


Občas sa stane, že dedičia sa rozhodnú o ponechaní nehnuteľnosti pre tento citový vzťah, plynutím času však tento dom alebo byt čoraz menej využívajú a navštevujú, začínajú nevykonávať a zanedbávať potrebnú údržbu a prípadné opravy, v dôsledku čoho pomaly začína chátrať a strácať na svojej hodnote.


Zo štatistík vyplýva, že až 28% nehnuteľností, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve niekoľkých vlastníkov, začína chátrať z toho dôvodu, lebo podieloví spoluvlastníci sa nevedia dohodnúť o budúcnosti nehnuteľnosti.


Nezhody môžu vzniknúť z viacerých dôvodov, často sa ale stáva, že si ju chce nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva jeden z dedičov, avšak nemá dostatočné finančné prostriedky na vyplatenie vlastníckych podielov ostatných dedičov. Žiaľ takéto správanie uškodí každému, pokiaľ ani jeden spoluvlastník nevie "voľne disponovať" so svojim kapitálom v podobe spoluvlastníckeho podielu.


Ak je zhoda medzi dedičmi (podielovými spoluvlastníkmi) o tom, že predajú nehnuteľnosť ešte pred tým, než začne chátrať a strácať na svojej hodnote, každý zo spoluvlastníkov dostane príslušnú alebo dohodnutú časť kúpnej ceny.


Ak sa chcete zbaviť starostí spojených so zdedenou nehnuteľnosťou a prijmete hotovostnú ponuku od RealitnaPomoc.sk, nemusíte sa starať ani o staré, nepotrebné zariadenia alebo o jej vypratanie - nehnuteľnosť totiž podľa potreby kupujeme tak, "ako stojí a leží" - zbavíme Vás všetkých starostí.

Zdedili ste nehnuteľnosť, ktorú ste sa rozhodli predať?

Vyžiadajte si nezáväznú hotovostnú ponuku!

Kontaktujte nás!

Comments


Využite nezáväznú a bezplatnú konzultáciu

+421 947 113 022
info@realo.sk

REALO | Výkup nehnuteľností, výkup bytov, výkup domov rýchlo za hotovosť
bottom of page