top of page

Dražba - Som pred dražbou. Môžem predať svoju nehnuteľnosť?

Každý sa môže dostať do ťažkej životnej alebo finančnej situácie, ktorá prináša so sebou nepriaznivé následky. Následkom tejto situácie môže byť aj vyhlásenie dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosť, aby sa výťažkom uspokojili pohľadávky veriteľov.
Najčastejšími dôvodmi začatia dobrovoľnej dražby sú situácie, keď:


a) vlastník bytu z akéhokoľvek dôvodu nesplní svoj záväzok platiť mesačné predpisy voči správcovi bytového domu a neurobí tak ani po výzve a lehote dodatočnej splatnosti, alebo


b) vlastník rodinného domu alebo bytu nie je ďalej schopný ďalej splácať splátky úveru alebo hypotéky na nehnuteľnosť a banka poverí dražobníka o speňaženie nehnuteľnosti formou dobrovoľnej dražby.


Dôvodov a okolností, v dôsledku ktorých môže dôjsť ku vyhláseniu dobrovoľnej dražby je veľa - zakaždým je ale v pozadí neschopnosť splniť svoj peňažný záväzok.


Dražba môže mať hneď niekoľko nevýhod, od zjavne "nesprávne určenej hodnoty" (nižšou ako by mohla byť trhová cena) nehnuteľnosti znaleckým posudkom až do neexistencie možnosti ovplyvnenia výšky vydraženej ceny dlžníkom (vlastníkom nehnuteľnosti). Navyše za určitých predpokladov sa nehnuteľnosti môžu vydražiť i za zlomok ich ozajstnej hodnoty.


Dražbe dokonca nezabráni ani to, ak vlastník nesprístupní svoju nehnuteľnosť znalcovi alebo dražobnej spoločnosti, príp. vydražiteľovi. Vlastnícke právo prechádza aj v takom prípade na nového vlastníka a pôvodný majiteľ (dlžník) sa bude musieť zmierniť s nastávajúcou situáciou. Navyše môže sa stať, že po vydražení nehnuteľnosti naďalej zostanú také dlhy, ktoré pôvodný vlastník bude musieť ešte zaplatiť.


V závislosti od okolností prípadu, súčinnosti vlastníka a zostávajúceho času RealitnaPomoc.sk dokáže vykúpiť nehnuteľnosť aj z prebiehajúcej dražby alebo aj tesne pred ňou.
Výhodou takého výkupu je, že vlastník má priamy vplyv na predajnú cenu nehnuteľnosti, ktorá v 100% výške pokryje dlhy zaťažujúce nehnuteľnosť a náklady dražobnej spoločnosti, pričom zvyšné finančné prostriedky sa vyplácajú priamo dlžníkovi.

Hrozí Vám dražba / Ocitli ste sa v dražbe?

Vyžiadajte si nezáväznú hotovostnú ponuku!

Kontaktujte nás!

Comments


Využite nezáväznú a bezplatnú konzultáciu

+421 947 113 022
info@realo.sk

REALO | Výkup nehnuteľností, výkup bytov, výkup domov rýchlo za hotovosť
bottom of page